PLC-PROGRAMMERING, PROJEKTLEDNING och UTVECKLING av
IoT-lösningar


ENKELT & TRYGGT


PLC-programmering
Jag hjälper dig med programmering av Mitsubishi och ABB PLC och paneler för att förenkla och automatisera din industrianläggning, reningsverk eller pumpstation.


PROJEKTLEDNING

Med lång erfarenhet inom offentlig sektor - främst inom samhällsbyggnadssektorn - leder jag er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser tillsammans till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, 


UTVECKLING av IOT-lösningar

Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. Din verksamhet blir effektivare, sparar pengar, minskar risker och du kan öka din omsättning med helt nya erbjudanden till dina kunder. Jag hjälper dig skapa affärsnytta med internet of things (IoT).


KONTAKTA MIG

 
 
 
 

ENKELT & TRYGGT


Vill du se dina mätdata på en webbsida? 

Vill du ha hjälp med att programmera upp ditt SCADA-system?

Behöver du hjölp med ändringar i ditt PLC-program?


Jag kan visa dig några olika lösningar som jag gjort!